Kruising rooseveltlaan europaplein een gevaar?

De zebra ter hoogte van rooseveltlaan 268 naar rooseveltlaan 247 is al jaren een riskante. De automobilisten zien de overstekende mensen pas laat en zijn gericht op het halen van het groene licht, dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Ik heb dit bij de gemeente aangekaart maar die schuiven het voor zich uit, ik denk dat het helpt om het nogmaals onder de aandacht van de persoon in kwestie te brengen.

Dat is : pim.versteeg@amsterdam.nl

Ik denk dat hoe meer mensen hun zorg uiten hoe meer dat helpt en hem duidelijk wordt dat er iets moet gebeuren meer dan : we zullen er een keer naar kijken.

brief bewonerscommissie aan gemeente over dubbel glas

Onderstaande brief is verstuurd aan Wethouder Wonen, Wethouder Verduurzaming en aan de
Gemeenteraad.
27 mei 2021
Betreft: Ernstige vertragingen subsidie Gevelsanering en Geluidshinder,
Europaplein / Rooseveltlaan
Geachte wethouders L. Ivens en M. van Doorninck,
Met deze brief vragen wij als de Bewonerscommissie 1078 uw aandacht voor het volgende. Wij zijn
de bewonerscommissie van het complex blok Rooseveltlaan – Europaplein – Niersstraat –
Dintelstraat in Amsterdam-Zuid. Wij hebben al een lange tijd de wens voor betere isolatie van de
buitengevel van de woning in de vorm van dubbel glas (HR++ glas).
Al jaren hebben wij, met ondersteuning van !WOON, overleg met onze verhuurder AHAM. Eigenlijk
willen alle partijen, zowel huurders als verhuurder, graag dubbel glas in de woningen plaatsen. Echter
loopt het vast met eindeloze vertragingen op de subsidieaanvraag voor Gevelsanering en
Geluidshinder. Nu is bij ons het geduld op.
Alle woningen van ons blok worden beheerd door AHAM bv. Het complex telt in totaal ca. 80
woningen. In de loop der jaren zijn er woningen na ‘mutatie’ voorzien van dubbele beglazing.
Momenteel resteren rond de 23 woningen met zittende bewoners in oude staat. Een deel hiervan
heeft een sociale huur en een deel een geliberaliseerde huur in de vrije sector. Deze woningen
hebben allen nog altijd slechts enkel glas, hoewel de bewonerscommissie al sinds 2011 probeert,
gesteund door Stichting !Woon, tegen een acceptabele huurverhoging, dubbel glas te krijgen.
Toen in 2017 bekend werd dat er een mogelijkheid was de Subsidie Gevelsanering Geluidshinder
volgens het HOMA besluit aan te vragen, gloorde er weer wat hoop voor ons. Deze subsidie werd
door de AHAM aangevraagd en zodoende staat nu een deel van de woningen van ons blok op de
definitieve toekenninglijst. Het gaat om de woningen aan de Rooseveltlaan 242 t/m 270 en
Europaplein 71 t/m 95. Waarom de besluiten rond de subsidie toekenning steeds vertraagd en/of
uitgesteld worden is voor de bewonerscommissie geheel onduidelijk, ook voor de AHAM, die echt
wel bereid is om met deze subsidie de dubbele beglazing te verwezenlijken.
Ook dat de woningen in de Dintelstraat niet voorkomen op de lijst vinden wij onbegrijpelijk. Het
betreft namelijk een hoekpand en twee panden vanaf de drukke kruising met de Rooseveltlaanlaan.
Ook de woningen in de Niersstraat staan niet genoemd. Deze woningen ondervinden, net als alle
adressen van het blok, veel hinder van zowel de Anne Frankschool voor basisonderwijs als van het
kinderdagverblijf Kinderster (voorheen Wereldvlinders) die zowel aan de straatzijde als vanuit de
grote binnentuin gedurende de dag buitengewoon veel geluid veroorzaken.
De enkel glas woningen met zittende bewoners zijn niet meer warm te krijgen, we stoken tegen de
klippen op (dat kost veel geld en is slecht voor het klimaat) en hebben veel geluidsoverlast van
buiten. In recent contact met een gemeentelijke ambtenaar werd ons meegedeeld dat over de
subsidie nog geen duidelijkheid bestaat en dat het zeker nog wel een jaar kan duren voor er iets
nieuws te melden valt. Dit baart ons zorgen, we willen duidelijkheid.
Onze vragen op nog even een rijtje:
Kunt u ons als bewonerscommissie vertellen waarom precies de subsidieaanvraag al vanaf 2017
zonder resultaat / besluit loopt? Waar is de ernstige vertraging ontstaan?

Kunt u een oplossing zoeken voor deze stagnatie en de daadwerkelijke toekenning van de Subsidie
Gevelsanering Geluidshinder in ons complex bespoedigen?
Kunt u uitzoeken of er een mogelijkheid is de woningen Dintelstraat en Niersstraat alsnog op de
lijst te zetten?
We kijken uit naar een spoedige reactie van uw kant. Uiteraard zijn we bereid om onze situatie in een
gesprek nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Bewonerscommissie 1078
R. Heintjes
R. en I. Sandbrink
P. Pelleboer
E. Karmelk

Enkele quotes van bewoners:
“Wij zouden graag dubbele beglazing willen “krijgen”, zowel voor als achter. Enerzijds om onze
energierekening te kunnen beteugelen. Anderzijds om geluidsoverlast van het KDV te kunnen
beperken.”
“Wij zijn zeker geïnteresseerd in dubbel glas, omdat we veel moeten stoken om het huis een beetje
warm te krijgen. Het tocht hier ook heel erg. Maar het eerdere voorstel voor huurverhoging vanwege
het installeren van dubbelglas vinden wij veel te hoog. Dus onze interesse hangt af van het
prijskaartje dat eraan hangt. En als dat voor ons betaalbaarder is zouden we aan beide kanten
dubbelglas willen.”
“Het waait regelmatig in mijn woning.”
“Wij hebben interesse in dubbel glas. Voor- en achterzijde. Wij hebben hier al meerdere malen
contact over gehad met WOON! en AHAM. Helaas zonder resultaat.
Hopelijk dat het nu wel lukt? De woningen voldoen niet meer aan de eisen (duurzaamheid) van deze
tijd. Ons huis tocht vreselijk.”
“Als bewoner van een huis aan de Rooseveltlaan met enkel glas, was ik erg verheugd door het
initiatief en het bericht van de bewonerscommissie. Graag wil ik ons hierbij aanmelden als
geïnteresseerd voor dubbele beglazing aan zowel voor- als achterzijde. De kozijnen zijn erg oud,
sluiten niet goed aan, de kou, wind en regen komt hier soms letterlijk door de ramen en de kieren. We
kunnen dus niet wachten ;).”

Huurverhoging? Een feit of…

beste medebewoners je kunt in actie komen tegen de huurverhoging,

En waarom zou je dat doen? het voorstel van minister Ollongren voor de jaarlijkse forse verhoging is gesneuveld in de Eerste Kamer. Het is gebleken dat de achterban van diverse regeringspartijen het niet met de voorgestelde verhoging eens is. Daarom is nu operatie Reuring begonnen door de SP, ( dit is een actie die openstaat voor iedereen en die verder geen banden heeft met de SP)

je vindt hem hier sp.nl/stopdehuurverhogers je kunt zelf kiezen hoe je meedoet .

Een andere manier die je ook kunt doen is op goedezaak.org de petitie tekenen tegen de huurverhoging. En deel m op t web in je netwerk.. met groet Pieter bewcie

Dear fellowpeople of the block. Yearly the rent is increasing. However it is possible to try and stop this. Since the ever increasing rent leaves a lot of people homeless or in need of a house since they simply can t afford it anymore. The Minister responsible has passed a law allowing owners to increase the rent with 6% . However this law has been blocked. This leaves opportunity for action. Because the Eerste Kamer ( the organ in politics which has to pass proposed laws was against it) Further research has shown that members of ruling parties are also NOT In favour of the proposed law by the government. So now what can you do? Send a mail or sign a petition.

You find the mails at sp.nl/stopdehuurverhogers

You find the petition at degoedezaak.org

Hope a lot of you participate . Please share it on the web , in this way we can maken impact!! Pieter, member bewonerscie

huurverhoging ontvangen??

Goedemorgen graag komen wij als bewonerscommissie in contact met huurders uit ons blok die een huurverhoging aangezegd hebben gekregen.

Als U dit met ons wilt delen dan graag een mail naar het gmail adres met als het kan een copie van de aanzegging.

Of hoeveel procent verhoging wel geen sociale huur vermelden en of U interesse heeft om hier gezamenlijk iets aan te doen.

met vriendelijke groet

de bewonerscommissie

huurverhoging ja of nee?

Amsterdam, 18 april 2020

Goedemiddag mevrouw Linda Roggeband,


Namens de bewonerscommissie van het blok Europaplein, Rooseveltlaan, Dintelstraat en Niersstraat (bewoners1078) heb ik het onderstaande verzoek.

Een aantal bewoners heeft ons benaderd met de vraag of de AHAM in deze “coronacrisistijd” niet een keer de huurverhoging kan overslaan. Door deze crisis heeft een aantal bewoners het zeer moeilijk om de financiële huishouding op orde te houden. Het zou al een verlichting geven als de huurverhoging dit keer niet door zou gaan.

Ik richt dit verzoek tot u, omdat u onze contactpersoon bent bij de AHAM.

Hopelijk spoedig uw reactie tegemoetziende,

vriendelijke groet, namens de bewonerscommissie,

R.L. Sandbrink

Rooseveltlaan 266

1078 PA Amsterdam

Huur <huuradm@aham.nl>14:30 (5 uur geleden)
aan AHAM, mij, advocaat@jwgprins.nl

Geachte mevrouw Sandbrink,

Wij hebben uw verzoek tot overslaan aangaande de jaarlijkse huurverhoging namens de bewonerscommissie in goede orde ontvangen. De maatregelen die de overheid heeft getroffen om de gevolgen van het Coronavirus te bestrijden raken ons allemaal. Gelukkig worden niet alle huurders financieel geraakt.

U mag van ons verwachten dat wij meedenken als er echt een probleem voor een huurder ontstaat, zoals wij van onze huurders verwachten dat deze zijn/haar uiterste best doet om de problemen te minimaliseren. Dat zal in sommige gevallen niet eenvoudig zijn en wij hopen dat de situatie in Nederland spoedig ten goede keert. Zodat u en wij geen last meer ondervinden van deze onvoorziene economische situatie.

Wij bieden voor nu, voor huurders die aantoonbaar ten gevolge van de Coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, de volgende regeling aan:

•          Maximaal opschorting van 2 maanden huur, verdeeld over een nader te bepalen aantal maanden;

•          Hoe de opschorting over de maanden wordt verdeeld, wordt in overleg met huurder bepaald;

•          Na de opschortingstermijn is de huur weer volledig verschuldigd, vermeerderd met een aflossingstermijn van maximaal 20% van de maandhuur, uitgangspunt is dat de huurachterstand in 10 maanden wordt afgelost;

•          Of diegene voor de regeling in aanmerking komt, beoordelen wij op basis van aangifte inkomstenbelasting 2019 en huidig inkomen. Uit die gegevens moet blijken dat sprake is van een inkomensterugval die te wijten is aan Corona en er geen andere financiële middelen zijn om de huur te betalen. Het kan zijn dat wij concluderen dat de huur wel deels betaald dient te worden, het is niet vanzelfsprekend dat de gehele huur opgeschort wordt.

Als u een bewoner weet die gebruik wilt maken van de regeling dan vragen wij diegene voormelde gegevens aan te leveren aan onze afdeling verhuur via won@aham.nl Tevens vragen wij aan te geven hoe deze de geheel of gedeeltelijke opschorting over de opvolgende maanden wilt spreiden qua terugbetaling. Aan de hand hiervan beoordelen wij of diegene in aanmerking komt voor de opschortingsregeling. Als diegene voor de regeling in aanmerking komt, ontvangt deze een aangepast betalingsoverzicht en een schriftelijke toelichting hierbij. Dit wordt dan ter ondertekening toegestuurd. Zodra wij de ondertekende stukken retour hebben ontvangen wordt de regeling geeffectueerd.

Deze regeling zien wij als een passend antwoord in deze Corona-tijd. De jaarlijkse huurverhoging staat hier buiten, die heeft voor een verhuurder een langjarig effect en daarom wijzen wij uw verzoek tot overslaan af.

Nogmaals: dreigt iemand de huur niet meer te kunnen betalen, laat diegene dan spoedig contact met ons opnemen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Merle Kuvener-Kraak

Financiën