huurverhoging ja of nee?

Amsterdam, 18 april 2020

Goedemiddag mevrouw Linda Roggeband,


Namens de bewonerscommissie van het blok Europaplein, Rooseveltlaan, Dintelstraat en Niersstraat (bewoners1078) heb ik het onderstaande verzoek.

Een aantal bewoners heeft ons benaderd met de vraag of de AHAM in deze “coronacrisistijd” niet een keer de huurverhoging kan overslaan. Door deze crisis heeft een aantal bewoners het zeer moeilijk om de financiële huishouding op orde te houden. Het zou al een verlichting geven als de huurverhoging dit keer niet door zou gaan.

Ik richt dit verzoek tot u, omdat u onze contactpersoon bent bij de AHAM.

Hopelijk spoedig uw reactie tegemoetziende,

vriendelijke groet, namens de bewonerscommissie,

R.L. Sandbrink

Rooseveltlaan 266

1078 PA Amsterdam

Huur <huuradm@aham.nl>14:30 (5 uur geleden)
aan AHAM, mij, advocaat@jwgprins.nl

Geachte mevrouw Sandbrink,

Wij hebben uw verzoek tot overslaan aangaande de jaarlijkse huurverhoging namens de bewonerscommissie in goede orde ontvangen. De maatregelen die de overheid heeft getroffen om de gevolgen van het Coronavirus te bestrijden raken ons allemaal. Gelukkig worden niet alle huurders financieel geraakt.

U mag van ons verwachten dat wij meedenken als er echt een probleem voor een huurder ontstaat, zoals wij van onze huurders verwachten dat deze zijn/haar uiterste best doet om de problemen te minimaliseren. Dat zal in sommige gevallen niet eenvoudig zijn en wij hopen dat de situatie in Nederland spoedig ten goede keert. Zodat u en wij geen last meer ondervinden van deze onvoorziene economische situatie.

Wij bieden voor nu, voor huurders die aantoonbaar ten gevolge van de Coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen, de volgende regeling aan:

•          Maximaal opschorting van 2 maanden huur, verdeeld over een nader te bepalen aantal maanden;

•          Hoe de opschorting over de maanden wordt verdeeld, wordt in overleg met huurder bepaald;

•          Na de opschortingstermijn is de huur weer volledig verschuldigd, vermeerderd met een aflossingstermijn van maximaal 20% van de maandhuur, uitgangspunt is dat de huurachterstand in 10 maanden wordt afgelost;

•          Of diegene voor de regeling in aanmerking komt, beoordelen wij op basis van aangifte inkomstenbelasting 2019 en huidig inkomen. Uit die gegevens moet blijken dat sprake is van een inkomensterugval die te wijten is aan Corona en er geen andere financiële middelen zijn om de huur te betalen. Het kan zijn dat wij concluderen dat de huur wel deels betaald dient te worden, het is niet vanzelfsprekend dat de gehele huur opgeschort wordt.

Als u een bewoner weet die gebruik wilt maken van de regeling dan vragen wij diegene voormelde gegevens aan te leveren aan onze afdeling verhuur via won@aham.nl Tevens vragen wij aan te geven hoe deze de geheel of gedeeltelijke opschorting over de opvolgende maanden wilt spreiden qua terugbetaling. Aan de hand hiervan beoordelen wij of diegene in aanmerking komt voor de opschortingsregeling. Als diegene voor de regeling in aanmerking komt, ontvangt deze een aangepast betalingsoverzicht en een schriftelijke toelichting hierbij. Dit wordt dan ter ondertekening toegestuurd. Zodra wij de ondertekende stukken retour hebben ontvangen wordt de regeling geeffectueerd.

Deze regeling zien wij als een passend antwoord in deze Corona-tijd. De jaarlijkse huurverhoging staat hier buiten, die heeft voor een verhuurder een langjarig effect en daarom wijzen wij uw verzoek tot overslaan af.

Nogmaals: dreigt iemand de huur niet meer te kunnen betalen, laat diegene dan spoedig contact met ons opnemen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Merle Kuvener-Kraak

Financiën

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *