Join the Conversation

2 Comments

  1. Er zijn heel veel stemmen gegaan naar het plan van de Anne Frankschool. Meer stemmen dan welk ander ingediend plan. Met 360 leerlingen en 376 stemmen voor en 40 tegen lijkt het erop dat de campagne met name binnen de school is gevoerd. Het plan wordt momenteel door het stadsdeel getoetst op haalbaarheid. Wenselijkheid wordt niet meer nader bekeken. De school domineert dit blok en de naaste omgeving al genoeg. Met name wat betreft de geluidshinder voor en achter en de drukte ‘s morgens. Ik sprak wat buren om mij heen en niemand is gelukkig met het plan. Ik weet niet of de bewoners van het betreffende stukje Niersstraat dat wel zijn en of zij ├╝berhaupt op de hoogte zijn van het plan. Ik vind het ook geen buurtplan, maar een plan dat ten goede komt aan de school. Groen en autoluw worden gepresenteerd als wonderbegrippen, maar zelfs de aanpassingen in dit kleine stukje straat heeft veel gevolgen voor de omliggende straten. Een bewonerscommissie hoeft hier natuurlijk niks mee, maar het mag wel. Ik zou graag iets doen: een gesprek met de school, de directe buren in de Niersstraat benaderen, een gesprek met de buurtmanager? Wat vinden jullie? Elly Karmelk, Dintelstraat 112

  2. Inmiddels heb ik contact gehad met de AnneFrankschool over het plan.
    Zodra het schooljaar goed en coronaproof is gestart, ontvang ik, samen met andere buurtbewoners die contact hebben opgenomen met de school, een uitnodiging voor overleg. De school geeft trouwens aan zelf NIET de initiatiefnemer te zijn van het plan. Wordt wellicht vervolgd.
    Elly Karmelk

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *