brief bewonerscommissie aan gemeente over dubbel glas

Onderstaande brief is verstuurd aan Wethouder Wonen, Wethouder Verduurzaming en aan de
Gemeenteraad.
27 mei 2021
Betreft: Ernstige vertragingen subsidie Gevelsanering en Geluidshinder,
Europaplein / Rooseveltlaan
Geachte wethouders L. Ivens en M. van Doorninck,
Met deze brief vragen wij als de Bewonerscommissie 1078 uw aandacht voor het volgende. Wij zijn
de bewonerscommissie van het complex blok Rooseveltlaan – Europaplein – Niersstraat –
Dintelstraat in Amsterdam-Zuid. Wij hebben al een lange tijd de wens voor betere isolatie van de
buitengevel van de woning in de vorm van dubbel glas (HR++ glas).
Al jaren hebben wij, met ondersteuning van !WOON, overleg met onze verhuurder AHAM. Eigenlijk
willen alle partijen, zowel huurders als verhuurder, graag dubbel glas in de woningen plaatsen. Echter
loopt het vast met eindeloze vertragingen op de subsidieaanvraag voor Gevelsanering en
Geluidshinder. Nu is bij ons het geduld op.
Alle woningen van ons blok worden beheerd door AHAM bv. Het complex telt in totaal ca. 80
woningen. In de loop der jaren zijn er woningen na ‘mutatie’ voorzien van dubbele beglazing.
Momenteel resteren rond de 23 woningen met zittende bewoners in oude staat. Een deel hiervan
heeft een sociale huur en een deel een geliberaliseerde huur in de vrije sector. Deze woningen
hebben allen nog altijd slechts enkel glas, hoewel de bewonerscommissie al sinds 2011 probeert,
gesteund door Stichting !Woon, tegen een acceptabele huurverhoging, dubbel glas te krijgen.
Toen in 2017 bekend werd dat er een mogelijkheid was de Subsidie Gevelsanering Geluidshinder
volgens het HOMA besluit aan te vragen, gloorde er weer wat hoop voor ons. Deze subsidie werd
door de AHAM aangevraagd en zodoende staat nu een deel van de woningen van ons blok op de
definitieve toekenninglijst. Het gaat om de woningen aan de Rooseveltlaan 242 t/m 270 en
Europaplein 71 t/m 95. Waarom de besluiten rond de subsidie toekenning steeds vertraagd en/of
uitgesteld worden is voor de bewonerscommissie geheel onduidelijk, ook voor de AHAM, die echt
wel bereid is om met deze subsidie de dubbele beglazing te verwezenlijken.
Ook dat de woningen in de Dintelstraat niet voorkomen op de lijst vinden wij onbegrijpelijk. Het
betreft namelijk een hoekpand en twee panden vanaf de drukke kruising met de Rooseveltlaanlaan.
Ook de woningen in de Niersstraat staan niet genoemd. Deze woningen ondervinden, net als alle
adressen van het blok, veel hinder van zowel de Anne Frankschool voor basisonderwijs als van het
kinderdagverblijf Kinderster (voorheen Wereldvlinders) die zowel aan de straatzijde als vanuit de
grote binnentuin gedurende de dag buitengewoon veel geluid veroorzaken.
De enkel glas woningen met zittende bewoners zijn niet meer warm te krijgen, we stoken tegen de
klippen op (dat kost veel geld en is slecht voor het klimaat) en hebben veel geluidsoverlast van
buiten. In recent contact met een gemeentelijke ambtenaar werd ons meegedeeld dat over de
subsidie nog geen duidelijkheid bestaat en dat het zeker nog wel een jaar kan duren voor er iets
nieuws te melden valt. Dit baart ons zorgen, we willen duidelijkheid.
Onze vragen op nog even een rijtje:
Kunt u ons als bewonerscommissie vertellen waarom precies de subsidieaanvraag al vanaf 2017
zonder resultaat / besluit loopt? Waar is de ernstige vertraging ontstaan?

Kunt u een oplossing zoeken voor deze stagnatie en de daadwerkelijke toekenning van de Subsidie
Gevelsanering Geluidshinder in ons complex bespoedigen?
Kunt u uitzoeken of er een mogelijkheid is de woningen Dintelstraat en Niersstraat alsnog op de
lijst te zetten?
We kijken uit naar een spoedige reactie van uw kant. Uiteraard zijn we bereid om onze situatie in een
gesprek nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Bewonerscommissie 1078
R. Heintjes
R. en I. Sandbrink
P. Pelleboer
E. Karmelk

Enkele quotes van bewoners:
“Wij zouden graag dubbele beglazing willen “krijgen”, zowel voor als achter. Enerzijds om onze
energierekening te kunnen beteugelen. Anderzijds om geluidsoverlast van het KDV te kunnen
beperken.”
“Wij zijn zeker geïnteresseerd in dubbel glas, omdat we veel moeten stoken om het huis een beetje
warm te krijgen. Het tocht hier ook heel erg. Maar het eerdere voorstel voor huurverhoging vanwege
het installeren van dubbelglas vinden wij veel te hoog. Dus onze interesse hangt af van het
prijskaartje dat eraan hangt. En als dat voor ons betaalbaarder is zouden we aan beide kanten
dubbelglas willen.”
“Het waait regelmatig in mijn woning.”
“Wij hebben interesse in dubbel glas. Voor- en achterzijde. Wij hebben hier al meerdere malen
contact over gehad met WOON! en AHAM. Helaas zonder resultaat.
Hopelijk dat het nu wel lukt? De woningen voldoen niet meer aan de eisen (duurzaamheid) van deze
tijd. Ons huis tocht vreselijk.”
“Als bewoner van een huis aan de Rooseveltlaan met enkel glas, was ik erg verheugd door het
initiatief en het bericht van de bewonerscommissie. Graag wil ik ons hierbij aanmelden als
geïnteresseerd voor dubbele beglazing aan zowel voor- als achterzijde. De kozijnen zijn erg oud,
sluiten niet goed aan, de kou, wind en regen komt hier soms letterlijk door de ramen en de kieren. We
kunnen dus niet wachten ;).”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *